Współpraca

Wesprzyj nas swoją pasją i wiedzą
Współpraca

Dla studentów medycyny

Jeśli jesteś studentem lub niedawnym absolwentem medycyny i chcesz wykorzystać ogrom nabytej wiedzy w praktyce, możesz nam pomóc:

  • podziel się z fundacją cennymi artykułami o anonimowych historiach długiej diagnostyki,
  • podziel się wiedzą ekspercką (np. w formie artykułu) nt. nieoczywistych objawów znanych chorób lub nt. chorób rzadkich,
  • dołącz do grona konsultantów przypadków podopiecznych fundacji,
  • weź udział w selekcji zgłoszeń chorych do programu opieki fundacji,
  • wesprzyj fundację w pozyskiwaniu ekspertów z zakresu immunologii, onkologii, chorób rzadkich.
Współpraca

Dla studentów pielęgniarstwa oraz opiekunów chorych

Brak rozpoznania pozbawia pacjenta odpowiedniego leczenia. Objawy bywają nieobliczalne i agresywne, a stąd już krótka droga do niepełnosprawności. Ogromną wartość mogą tu wnieść eksperci z zakresu opieki nad chorym. Możliwe formy współpracy to:

  • opieka nad podopiecznymi fundacji,
  • wsparcie podopiecznych lub rodziców podopiecznych w łagodzeniu objawów,
  • wsparcie w analizie i selekcji zgłoszeń do fundacji,
  • współprowadzenie webinarów edukacyjnych dla pacjentów.