Podopieczni

Wspieraj naszych podopiecznych lub do nich dołącz

Jeśli chcesz dołączyć do grupy podopiecznych, wypełnij formularz kontaktowy. W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:

  • liczba odwiedzonych do tej pory specjalistów i ich specjalizacje,
  • czas objawów,
  • objawy oraz ich rozwój w czasie,
  • dotychczasowe diagnozy i przypuszczenia lekarzy,
  • w przypadku współistniejącej choroby psychicznej – nazwa choroby,
  • informacje o dotychczasowym leczeniu, jego skuteczności i obecnie przyjmowanych lekach.

Nasze wsparcie jest kierowane do tylko do osób długo diagnozowanych. Nie przyjmujemy chorych, którzy mają uciążliwe objawy, ale nie byli na żadnej konsultacji lekarskiej.

Informacje zawarte w formularzu będą podstawą zakwalifikowania do programu opieki fundacji.