Statut i sprawozdania

Dokumentacja misji i jej realizacji

Tu mogą Państwo zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi i merytorycznymi z naszej działalności, a także ze statutem Fundacji.

Sekcja sprawozdawcza będzie na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem naszej działalności.