Broszura edukacyjna – Silniejsi od granic ciała. Równość pokoleń w diagnostyce.

Oficjalnie ruszyliśmy z przedświąteczną, ogólnopolską kampanią społeczną poświęconą walce z ageizmem w diagnostyce. Kampania jest dofinansowana ze środków programu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Inicjatywa ma na celu uświadomienie otoczenia, że niezależnie od wieku każdy pacjent ma prawo do poważnego traktowania.

W ramach kampanii tworzymy przestrzeń na międzypokoleniową wymianę wiedzy o sztuce życia z przewlekłą chorobą. Serdecznie zachęcamy do pobrania pierwszej broszury, w której szczegółowo opisujemy stereotypy krzywdzące pacjentów niezależnie od wieku. Dzielimy się także wskazówkami, jak ulżyć sobie przy przewlekłych objawach, które są dotkliwe zarówno dla młodych osób, jak i dla seniorów. Kierujemy niniejszą publikację zarówno do pacjentów, jak i do pracowników służby zdrowia. Jest ona częścią kampanii społecznej ,,Silniejsi od granic ciała. Równość pokoleń w diagnostyce” poświęconej walce z ageizmem na etapie diagnostyki oraz leczenia wśród młodych dorosłych i seniorów, a także promocji prawa do godnego życia w chorobie niezależnie od wieku. Szanujemy zarówno perspektywę pacjentów, jak i medyków. Wiele elementów systemowych utrudnia kompleksowy dialog z pacjentem. Motywuje nas to do pracy nad rozwiązaniami, które ułatwią komunikację pomiędzy chorym, a specjalistą. Każdy niezależnie od wieku – zasługuje na kompleksową i godną diagnostykę oraz na ulgę przy przewlekłych objawach, nawet jeśli ich przyczyna jest nieznana.

Apelujemy również o refleksję nad pojęciem „poważnej choroby”. Do niedawna dominowało przekonanie, że poważna choroba to taka, która zagraża życiu. W naszej ocenie każda dolegliwość, która utrudnia danej osobie codzienne funkcjonowanie jest godna poważnego traktowania. Holistyczne spojrzenie na pacjenta i wielospecjalistyczna opieka to cenny kierunek rozwoju systemu opieki zdrowotnej. Istnieje wiele interakcji pomiędzy psychiką, a ciałem. Powoduje to, że wnioskowanie przyczynowo- skutkowe w diagnostyce jest utrudnione. Choroby psychiczne mogą wywołać objawy somatyczne. Jednocześnie nieprawidłowości w organizmie mogą przyczyniać się do zaburzeń psychicznych lub je zaostrzać. Jakość opieki zdrowotnej w dużej mierze zależy od współpracy i dialogu pomiędzy specjalistami wspierającymi pacjentów: psychiatrami, lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, dietetykami, reprezentantami organizacji pozarządowych poświęconych wsparciu chorych.


Jednocześnie nie możemy pozostać obojętni na dostrzegane w skali międzynarodowej zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na etapie diagnostyki i leczenia. Według międzynarodowych badań Milennialsi oraz reprezentanci pokolenia Z czują się dyskryminowani najmocniej na tle wszystkich grup wiekowych pacjentów, gdy stykają się z postawą: W tym wieku nie chodzi się po lekarzach. Podobnie poszkodowaną grupą chorych pod względem stereotypów co do wieku są seniorzy. Stykają się z osądem nadmiernych oczekiwań, co do komfortu życia, bo przecież to normalne, że w tym wieku już wszystko boli.


Cierpienie nie jest normalne w żadnym wieku. Cierpieć można w każdym wieku. W każdym wieku zasługuje się na poważne traktowanie. Uśmiechnięta osoba może cierpieć i pozornie pogodnym nastawieniem maskować swoje cierpienie.

Broszura została sfinansowana ze środków programu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej w ramach zadania: Kampania społeczna: Silniejsi od granic ciała. Równość pokoleń w diagnostyce. Kwota dofinansowania: 150 000 zł. Wartość zadania: 150 000 zł.