O czym warto wiedzieć przed wyborem psychologa

Wizyta u psychologa, szczególnie pierwsza, może wywołać: niepokój, wstyd oraz lęk przed oceną. Dzielenie się swoimi intymnymi sprawami z kimś obcym wprawia niektórych w dyskomfort oraz obawy. Niekiedy zdarza się, że pacjent/klient rezygnuje z umówionej wizyty w ostatniej chwili z powodu odczuwanego lęku i stresu, jak również z obawy przed krytyką. Jeśli rozważasz terapię i nie jesteś pewien, na co zwrócić uwagę przy wyborze specjalisty, ten artykuł jest dla ciebie.

Psychiatra, psycholog, a psychoterapeuta – różnice między specjalistami

Na początek przypominamy kluczowe różnice pomiędzy poszczególnymi specjalistami ds. zdrowia psychicznego.

  • Psychiatra to osoba, która ukończyła 6-letnie studia lekarskie
    i 5-letnią specjalizację z psychiatrii. Lekarz psychiatra uprawniony jest do wystawiania recept i zwolnień lekarskich. Dodatkowo lekarz psychiatra w porównaniu do psychologa ma większe kompetencje, by ocenić, czy niektóre objawy nie wynikają z chorób po stronie ciała (np. neurologicznych, tarczycy). Jest on także uprawniony do wystawiania skierowań na badania jak: tomografia, rezonans, czy EEG.
  • Psychologiem nazywamy osobę, która ukończyła 5-letnie studia psychologiczne.
  • Psychoterapeutą jest ktoś, kto ukończył kilkuletnią szkołę psychoterapii i posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii. Może być to osoba zarówno
    z wykształceniem humanistycznym jak i medycznym.

Kiedy należy zgłosić się do specjalisty?

Gorszy stan zdrowia lub samopoczucia (psychicznego lub fizycznego) to wystarczający powód, by sięgnąć po wsparcie psychologiczne. Jeśli dotychczasowe czynności sprawiają trudność lub nie przynoszą już satysfakcji, czujemy ciągłe wyczerpanie i mamy poczucie utraty sensu – być może jest to odpowiedni znak, aby zgłosić się do psychologa. Oprócz tego nagła zmiana sytuacji życiowej, jak: utrata pracy, przewlekła choroba, czy strata kogoś bliskiego może wymagać przepracowania wspólnie ze specjalistą.

Pierwsza wizyta u psychologa

Pierwsza wizyta ma  charakter konsultacyjny w celu zapoznania się z pacjentem/klientem oraz zebrania  niezbędnych informacji o doświadczanych trudnościach, sytuacji, w której znajduje się klient/pacjent.  Stanowi ona wstęp do kolejnych spotkań. Zebrane informację służą do postawienia diagnozy, ustalenia planu pracy z pacjentem/ klientem oraz wybrania najbardziej optymalnej formy pomocy (np. psychoterapia, interwencja kryzysowa, wizyta u psychiatry – nakierowanie na innych specjalistów odbywa się pod koniec wywiadu, w formie ustnej i pisemnej). Psycholog ma prawo do przeprowadzenia testów psychologicznych. Może on poprosić osobę zgłaszającą się po pomoc, o wypełnienie ich
w zależności od problemu, z jakim boryka się klient.

Jak wybrać specjalistę?

Przed decyzją o wyborze specjalisty warto zapoznać się z jego kwalifikacjami. W wyborze terapeuty może pomóc odpowiedź na następujące pytania:

  • W jakim nurcie pracuje terapeuta?
  • Do jakiego towarzystwa należy?
  • Czy terapeuta poddaje pracę superwizji (czyli czy konsultuje się z innym, doświadczonym terapeutą w celu omówienia dalszej pracy)?

Zgłaszając się do psychoterapeuty, mamy prawo uzyskać informacje o odbytych szkoleniach, poprosić o numer certyfikatu oraz zobaczyć potwierdzenie posiadanych umiejętności w postaci dyplomów. Istotą kontaktu jest relacja oparta na zaufaniu. Nie powinniśmy bać się zadawać pytań ani martwić się o ocenę ze strony specjalisty – jest on po to, aby jak najlepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmaga się klient/pacjent. Jeśli jednak czujemy, że nie potrafimy do końca porozumieć się z psychoterapeutą, odczuwamy brak respektowania naszych granic, terapeuta do którego uczęszczamy, nie pamięta rozmów odbytych podczas sesji; nie powinniśmy bać się zmienić specjalisty.

O co pyta psycholog?

Wszystko zależy od problemu, z którym się do zgłosi pacjent/klient. Natomiast na pierwszej wizycie psycholog będzie chciał dowiedzieć się jak najwięcej o problemie, z jakim zgłasza się klient. Mogą to być pytania dotyczące objawów i czasu ich trwania, relacji z innymi ludźmi, tego, jak dany problem wpływa na codzienność, chorób przewlekłych, czy też przyjmowanych leków. Psycholog również może zapytać o oczekiwania względem spotkań z nim. Istotne są również informacje o przeszłości oraz dzieciństwie. Nie ma jednego określonego scenariusza, według którego przebiega rozmowa. Przed pierwszą wizytą u psychologa warto przemyśleć, co sprawia nam największą trudność  i co chcielibyśmy przepracować. Jednak czasem nie jest łatwo sprecyzować problem w pełni, wtedy możemy liczyć na wsparcie w tym zakresie ze strony specjalisty.

Informacje, które mówisz psychologowi są w pełni poufne

Niektóre osoby obawiają się, czy informacje, którymi dzielą się na terapii, są w pełni poufne. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, w związku z czym nie może on nikomu ujawnić informacji zdobytych w czasie swojej pracy. Tajemnica zawodowa jest nieograniczona w czasie – oznacza to, iż nawet w przypadku zaprzestania działalności, śmierci klienta czy też stracenia uprawnień do wykonywania zawodu, wiąże ona psychologa. Wyjątkiem od zachowania tajemnicy zawodowej jest zagrożenie zdrowia i życia klienta lub innych osób.

Psycholog pomaga poznać samego siebie, a to duży krok do zdrowszego i szczęśliwszego życia.

Wizyta u psychologa wzbudza u niektórych uczucie wstydu. Lekiem na ten stan może być zmiana perspektywy. Psycholog to nie ktoś, kto ma cię pouczać, czy wytykać twoje słabości. To przede wszystkim doradca na drodze poznawania samego siebie. Dlaczego nie mamy problemu z udaniem się do doradcy ds. pozyskiwania funduszy przy zakładaniu biznesu lub do doradcy zawodowego przy poszukiwaniu pracy, a mamy opór przed psychologiem? TY jesteś najważniejszym projektem swojego życia. Potraktuj wsparcie psychologiczne jako rodzaj doradztwa w kreowaniu życia zgodnego z tym, kim naprawdę jesteś. To dzięki dobremu specjaliście możesz zaoszczędzić czas i wykształcić w pełni świadomą i spełnioną wersję siebie szybciej, niż gdybyś radził sobie sam. Życie w zgodzie ze sobą jest niemożliwe, gdy nie znasz w pełni samego siebie. Wszelkie poczucie życia wbrew temu, kim naprawdę jesteśmy, pogarsza stan zdrowia i z pewnością nie sprzyja leczeniu. Trafna diagnoza to nic innego jak klarowny obraz naszego stanu. Zasługujemy na niego nie tylko w sferze medycznej.

Oferty pracy w Warszawie m.in. jako psycholog można znaleźć na stronie Jooble: https://pl.jooble.org/praca/Warszawa

Autor: Natalia Lubiecka