Projekty

W naszych działaniach planujemy nie tylko walczyć o usprawnienie diagnostyki, ale również edukować.

Poprawa jakości życia długo diagnozowanych osób oraz ich wsparcie w realizacji marzeń z poszanowaniem granic wyznaczonych przez chorobę to kluczowy cel przyświecający naszym projektom. Chęć wszechstronnego wsparcia jest podyktowana faktem, że zamiast etykiety “chory” lub “przypadek”, dostrzegamy historię i osobowość konkretnego człowieka. To właśnie dlatego w naszych działaniach planujemy nie tylko walczyć o usprawnienie diagnostyki, ale również edukować nt. radzenia sobie z szeregiem codziennych wyzwań w życiu chorych i ich rodzin. Jesteśmy otwarci na współpracę w formie projektów edukacyjnych, programów badawczych, programów usprawnienia diagnostyki z podmiotami z sektora biznesu, z placówkami medycznymi oraz z samorządami lokalnymi.