Programy badawcze

Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcej

Wiele chorób w historii występowało na skalę masową bez nadanej im nazwy. Przełom następował dopiero wtedy, gdy specjalista w danej dziedzinie odkrył mechanizm stojący za daną serią objawów i spustoszeń w organizmie człowieka. Identyfikacja schorzenia była zasługą mozolnych analiz i dedukcji medyków. Globalizacja i rozwój cywilizacyjny sprzyjają powstawaniu nowych rodzajów dolegliwości. Wiele z chorób jeszcze nienazwanych może mieć jednak podobne podłoże do chorób istniejących. Stwarza to pole badawcze dla analizy skuteczności zbliżonych metod leczenia i form terapii oraz podobieństw w sekwencji rozwoju objawów u długo diagnozowanych pacjentów. Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych współpracą partnerów instytucjonalnych i biznesowych.