Projekty Edukacyjne i Komunikacyjne

Zrozumienie to owoc dobrej edukacji.

Działania edukacyjne we współpracy ze środowiskiem medycznym

W erze pandemii COVID1-19 doświadczyliśmy, jak ważna jest opieka zdrowotna i tworzący ją specjaliści. Wiele rozwiązań systemowych nie wspiera zaangażowanych lekarzy. Kilkanaście minut na jednego pacjenta nie wystarcza na dogłębną analizę przypadku. Ogromna liczba pacjentów i pośpiech w ich obsłudze generuje stres i zmęczenie. Warunki nie sprzyjają prowadzeniu empatycznego dialogu z pacjentem. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu we współpracy ze specjalistami celujemy w działania edukacyjne wspierające lekarzy w pełnieniu ich misji i w podejściu do długo diagnozowanych pacjentów.

Działania edukacyjne na rzecz pacjentów

Poszukiwanie diagnozy, tułaczka po wielu specjalistach, wiele badań lub hospitalizacji osłabia i demotywuje do walki. Wielu chorych rezygnuje z poszukiwania odpowiedzi godząc się na zaniżony standard życia. Powraca przy tym pytanie, czy nie lepiej próbować dojść do celu inną drogą? Jeśli na odpowiednie leczenie i diagnozę musimy czekać kilka lat, jak ułatwić sobie funkcjonowanie w warunkach niepewności i nieobliczalnych objawów? Jaka pomoc psychologiczna jest niezbędna, by uniknąć załamania nerwowego w wyniku nierozpoznanej choroby i idącego za tym braku zrozumienia w otoczeniu? Stawiając sobie za priorytet potrzeby osób dotkniętych problemem zamierzamy realizować szkolenia i warsztaty z udziałem ekspertów. Ich wiodąca tematyka to:

  • Metody skutecznej samoobserwacji (m.in. krzyżówki / dzienniczki objawów),
  • Zarządzanie własną energią w chorobie i w warunkach niepewności,
  • Adaptacja stylu życia wobec wyzwań niezdiagnozowanej choroby,
  • Odpowiednie komunikowanie o swojej sytuacji otoczeniu,
  • Próby aktywizacji zawodowej w warunkach ograniczonych sił,
  • Techniki relaksacyjne wspomagające leczenie,
  • Rola diety w hamowaniu przewlekłych stanów zapalnych,
  • Metody terapii bólu.