Zrozumienie to owoc dobrej edukacji

Projekty edukacyjne i komunikacyjne

Działania edukacyjne we współpracy ze środowiskiem medycznym

W erze pandemii COVID-19 doświadczyliśmy, jak ważna jest opieka zdrowotna i gotowi do pomocy specjaliści. Wiele rozwiązań systemowych nie wspiera zaangażowanych lekarzy. Kilkanaście minut na jednego pacjenta nie wystarcza na dogłębną analizę przypadku. Ogromna liczba wizyt i pośpiech w ich obsłudze generuje stres i zmęczenie. Warunki nie sprzyjają prowadzeniu empatycznego dialogu z chorym. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu we współpracy ze specjalistami celujemy w działania edukacyjne wspierające lekarzy w pełnieniu ich misji i w podejściu do długo diagnozowanych pacjentów.

Działania edukacyjne na rzecz pacjentów

Tułaczka po wielu specjalistach, seria badań i hospitalizacji niedających odpowiedzi wprawiają chorych w poczucie stagnacji i rezygnacji. Godzą się oni na zaniżony standard życia. Naszą misją jest wspierać w poszukiwaniu sposobów ulgi i rozwiązań ułatwiających codzienność w trakcie oczekiwania na diagnozę i w warunkach niepewności. Niezbędna do tego jest odpowiednia pomoc psychologiczna. Pomocne mogą okazać się również grupy wsparcia pacjentów, którzy zetknęli się z podobnym wyzwaniem. W ramach wsparcia podopiecznych w ich codziennym funkcjonowaniu planujemy organizację warsztatów zamkniętych i webinarów na temat:

  • Metod skutecznej samoobserwacji (m.in. krzyżówki / dzienniczki objawów),
  • Zarządzania własną energią w chorobie i w warunkach niepewności,
  • Adaptacji stylu życia wobec wyzwań niezdiagnozowanej choroby,
  • Odpowiedniego komunikowania o swojej sytuacji otoczeniu,
  • Prób aktywizacji zawodowej w warunkach ograniczonych sił,
  • Technik relaksacyjnych wspomagających leczenie,
  • Roli diety w hamowaniu przewlekłych stanów zapalnych,
  • Metod terapii bólu.