Współpraca dla dobra

Zadania publiczne

W 2022 r. Fundacja zrealizowała dwa zadania publiczne:

Kampania „Rozładowani” na rzecz integracji Polaków i Ukraińców przy kryzysie ukraińskim

W ramach kampanii przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną w mediach społecznościowych na temat radzenia sobie ze zdrowotnymi skutkami stresu i przeciążenia m.in. na skutek doznanej traumy. Prowadziliśmy również linię zaufania dla osób dotkniętych kryzysem życiowych oraz utrudnieniami w diagnostyce m.in. na skutek wydłużenia terminów hospitalizacji przez kryzys ukraiński. W ramach kampanii wydaliśmy również ebooka na temat metod radzenia sobie z przeciążeniem fizycznym oraz psychicznym. Ebook – ciało i psychika kontra przemęczeni i stres – Fundacja Niezdiagnozowani.

Kampania oraz prowadzenie linii zaufania zarówno dla Polaków jak i Ukraińców było dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności w kwocie 10 000 zł.

Kampania: Silniejsi od granic ciała. Równość pokoleń w diagnostyce

Kampania została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach kampanii nagłośniliśmy zjawisko ageizmu w diagnostyce w mediach oraz wśród pracowników systemu opieki zdrowotnej. Zorganizowaliśmy konkurs wspierający wymianę wiedzy pomiędzy pacjentami młodszego oraz starszego pokolenia na temat radzenia sobie z trudnościami spowodowanymi przez przewlekłe schorzenie oraz przez długą diagnostykę. Historie laureatów utrwaliliśmy w ebooku Historie determinacji w chorobie – laureaci konkursu “Wewnętrzna Siła nie zna wieku” – Fundacja Niezdiagnozowani

Laureaci zostali również nagrodzeni na gali finałowej kampanii, która odbyła się 20 grudnia 2022 r. Relacja z gali kampanii – Silniejsi od granic ciała. Równość pokoleń w diagnostyce – Fundacja Niezdiagnozowani

Zespół Fundacji opracował broszurę edukacyjną na temat stereotypów dotyczących pokolenia seniorów i młodych dorosłych. Grupy te zgodnie z polskimi i międzynarodowymi badaniami w największym stopniu doświadczają dyskryminacji z uwagi na wiek na etapie komunikowania swoich objawów. Broszura w druku trafiła do domów pomocy społecznej, domów seniora, szkół oraz szpitali. Broszura edukacyjna – Silniejsi od granic ciała. Równość pokoleń w diagnostyce. – Fundacja Niezdiagnozowani. Oprócz broszur edukacyjnych do instytucji wspierających chorych oraz seniorów trafiło 100 tablic edukacyjnych przedstawiających metody łagodzenia dotkliwości przewlekłych objawów. W ramach kampanii zrealizowaliśmy także spot filmowy Facebook oraz dwa webinary na temat stereotypów, co do przeżywania choroby, które łączą młodsze i starsze pokolenie pacjentów oraz na temat umiejętności szanowania własnych granic w chorobie.

W mediach ukazało się ponad 20 publikacji na temat ageizmu oraz stereotypów, które mogą mieć wpływ na jakość diagnostyki pacjentów. Część z publikacji można znaleźć pod linkami:

Kampanię dofinansowano ze środków programu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” w ramach zadania: kampania społeczna: Silniejsi od granic ciała. Równość pokoleń w diagnostyce. Wartość zadania: 150 000 zł, Kwota dofinansowania: 150 000 zł.