Publikacje

Międzynarodowe i krajowe publikacje naukowe na temat usprawnienia diagnostyki

Choroby rzadkie i pozostałe schorzenia niezdiagnozowane wymagają ciągłej aktualizacji wiedzy. Ta sekcja – poświęcona specjalistom – to baza użytecznych publikacji naukowych na temat usprawniania diagnostyki pacjentów.

The Path to Improve Diagnosis and Reduce Diagnostic Error – Improving Diagnosis in Health Care – NCBI Bookshelf (nih.gov) – zalecenia amerykańskiej komisji ds. usprawniania diagnostyki

A guide for the diagnosis of rare and undiagnosed disease: beyond the exome | Genome Medicine | Full Text (biomedcentral.com) – wskazówki związane z diagnostyką schorzeń rzadkich i niezdiagnozowanych

A disease that is difficult to diagnose and treat: evaluation of 343 spondylodiscitis cases – PMC (nih.gov) – artykuł naukowy na temat trudności w postawieniu diagnozy zakażenia kręgosłupa i tkanek przykręgosłupowych

Difficulties in the diagnosis and treatment of rare diseases according to the perceptions of patients, relatives and health care professionals – ScienceDirect – o trudnościach w diagnostyce chorób rzadkich z perspektywy pacjentów, ich rodzin oraz lekarzy

The critical need for nursing education to address the diagnostic process – ScienceDirect – o potrzebie edukacji pielęgniarek i pielęgniarzy na temat ich roli w trakcie obserwacji i w postawieniu trafnej diagnozy

Thousands receive diagnosis after 60 new diseases found – BBC News – dzięki nazwaniu nowych chorób tysiące pacjentów na świecie otrzymali diagnozy.