Konferencje

Integracja i docenienie najlepszych fachowców

Naszym celem jest integracja najlepszych fachowców i naukowców z dziedziny nauk o człowieku.

To właśnie tutaj chcielibyśmy promować i nagłaśniać ważne, wartościowe konferencje naukowe i sympozja dla lekarzy, które podejmują tematy pomocne w przypadkach złożonej diagnostyki.

W przyszłości planujemy również organizować wydarzenia poświęcone nie tylko diagnostyce, ale także integracji fachowców z różnych specjalizacji. Obecnie spotykamy się z bardzo zawężonym podejściem do choroby, które niejednokrotnie może opóźniać poprawną diagnozę. Dlatego tak istotne są wzajemny transfer wiedzy i dzielenie się cennym doświadczeniem diagnostycznym pomiędzy medykami różnych specjalizacji.

 

28 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa pn. “Forum Współpracy Diagnostycznej” organizowana przez Fundację dla psychologów, lekarzy, innych ekspertów z zakresu zarządzania procesami w systemie opieki zdrowotnej. W konferencji w formie online wzięło udział łącznie ok. 140 ekspertów i studentów. Wśród wykładowców pojawili się genetycy, immunolodzy, psychologowie oraz wybitni studenci psychologii, którzy przygotowali wykład na temat interdyscyplinarnego podejścia w diagnostyce.
Sednem konferencji było ukazanie złożoności poszukiwania diagnozy nie tylko po stronie pacjentów, ale także po stronie specjalistów. Obecny stan wiedzy, szczególnie z zakresu genetyki, jest wciąż w trakcie rozwoju i niestety nie da się rozpoznać nawet dzięki najbardziej zaawansowanym badaniom genetycznym wszystkich rzadkich chorób. Diagnozą w przypadku niektórych pacjentów jest wiele diagnoz różnych chorób, o czym opowiedziała na konferencji m.in. pani immunolog. Wyzwaniem dla tego rodzaju pacjentów jest wielość opiekujących się nimi specjalistów, każdy od innego schorzenia. Z kolei diagnostyka chorób o podłożu psychicznym jest także ogromnym wyzwaniem. Zarówno choroby psychiczne mogą przejawiać się poprzez dolegliwości fizyczne, jak i schorzenia organiczne mogą wywoływać zaburzenia zdrowia psychicznego.
Jako Fundacja poczyniliśmy pierwszy krok w stronę integracji środowiska medycznego i psychologicznego w możliwie najbardziej całościowym spojrzeniu na złożone przypadki. Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom oraz słuchaczom za uczestnictwo w wydarzeniu!