Sympozja

Integracja i docenienie najlepszych fachowców

Naszym celem jest integracja najlepszych fachowców i naukowców z dziedziny nauk o człowieku.

To właśnie tutaj chcielibyśmy promować i nagłaśniać ważne, wartościowe konferencje naukowe i sympozja dla lekarzy, które podejmują tematy pomocne w przypadkach złożonej diagnostyki.

W przyszłości planujemy również organizować wydarzenia poświęcone nie tylko diagnostyce, ale także integracji fachowców z różnych specjalizacji. Obecnie spotykamy się z bardzo zawężonym podejściem do choroby, które niejednokrotnie może opóźniać poprawną diagnozę. Dlatego tak istotne są wzajemny transfer wiedzy i dzielenie się cennym doświadczeniem diagnostycznym pomiędzy medykami różnych specjalizacji.