Jak wesprzeć?

Możesz nas wesprzeć na szereg sposobów.

Indywidualnie

Darowizny indywidualne na rachunek BNP PARIBAS 73 1600 1462 1803 1895 1000 0001

UWAGA! Prosimy w przelewie wpisywać tytuł darowizny

Drobna, ale regularna darowizna jak 10 zł czy 20 zł na rzecz Fundacji w każdym miesiącu może dla nas wiele znaczyć. Pomyśl, że niektórzy dają tyle co niedzielę na tacę w kościele. Ty możesz dać raz na miesiąc, a dzięki temu pomóc konkretnej osobie na godne życie w oczekiwaniu na rozpoznanie choroby.

Jednorazowa darowizna indywidualna w wybranej przez Ciebie kwocie.

Wspieranie finansowe zbiórek na rzecz diagnostyki naszych podopiecznych.

 

Biznes

Darowizny od biznesu

Okazanie szacunku dotychczas poszkodowanej grupie pacjentów jest okazją, by Państwa firma / marka stała się pionierem bezwarunkowego szacunku do pacjenta. Warunki cywilizacyjne generują coraz to nowe i nieobliczalne odmiany chorób.

Pandemia covid-19 skutecznie dowiodła, że nie musimy znać choroby, by zabijała i rujnowała zdrowie. Do skutecznej pomocy i programów o szerokim zasięgu niezbędne są środki.

Zwrot z inwestycji to szybciej wykryta choroba i dłuższe życie albo nawet samo przeżycie w przypadku wielu chorych.

Partnerstwo

Partnerstwo strategiczne nad ogólnopolską kampanią fundraisingową

Jeśli Państwa firma / marka jest zainteresowana rolą partnera strategicznego w ogólnopolskiej kampanii fundraisingowej zachęcamy do współpracy i przekazania odpowiedniej kwoty środków.

Współpraca

Współpraca z lokalnymi samorządami

W wielu małych miejscowość dostęp do dobrego specjalisty jest istotnie utrudniony. Zachęcamy reprezentantów samorządów lokalnych do poszerzania informacji o naszej działalności wśród mieszkańców swoich regionów.

W przypadku władz samorządowych dużych miast jesteśmy otwarci na realizację wspólnych kampanii edukacyjnych oraz fundraisingowych pod patronatem miasta np. Wrocławia, Krakowa, Katowic, Poznania, czy m. st. Warszawy.