Badania naukowe

„Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski”
Benjamin Franklin

Tutaj znajdziecie badania, których analiza może być pomocna dla lekarzy różnych specjalizacji, stykających się ze złożoną diagnostyką.

Poszukiwanie diagnozy jest podobne do metody naukowej, w której o możliwej przyczynie wnioskuje się na podstawie wskazówek w danej sytuacji. Następnie stawiana jest hipoteza, której słuszność weryfikuje się metodą obserwacji następujących po sobie konsekwencji. Naukowe podejście do stawiania diagnozy wymaga zatem poszukiwania wskazówek mogących świadczyć o chorobie, a nie definitywnych jej dowodów.

Źródło: The Scientific Nature of Diagnosis, the Journal Diagnosis, Bimal Jain, 2017 [The scientific nature of diagnosis (degruyter.com)]