Warsztaty

Jaka wiedza może ułatwić ci życie?

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla osób długo diagnozowanych.

Spotkaj się z ekspertami i dowiedz się, jak radzić sobie w obliczu wyzwań długiej diagnostyki. Tematyka naszych warsztatów obejmuje:

  • odpowiednią komunikację z lekarzem,
  • techniki samoobserwacji i rejestracji objawów,
  • metody reorganizacji życia w sytuacji choroby,
  • radzenie sobie z emocjami w trakcie zaostrzeń choroby i trudności diagnostycznych,
  • efektywne komunikowanie o swoich potrzebach w relacjach osobistych i społecznych,
  • integracyjne spotkania chorych na choroby rzadkie (zdiagnozowanych po długim czasie) i długo diagnozowanych.